Renginių užsakymo taisyklės

Renginių užsakymo taisyklės

Anuliavimo sąlygos:

1. Apgyvendinimo užsakymo anuliavimo sąlygos:

1.1 Jeigu apie Užsakovo svečių grupės neatvykimą pranešama prieš:

1.1.1. 28 kalendorines dienas, anuliavimo mokestis neimamas;

1.1.2. 27 - 14 kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę taikyti anuliacijos mokestį lygų 30 proc. vienos paros kambario kainos už kiekvieną anuliuotą kambarį;

1.1.3. 13 - 7 kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę taikyti anuliacijos mokestį lygų 60 proc. vienos paros kambario kainos už kiekvieną anuliuotą kambarį;

1.1.4. 6 - 2 kalendorines dienas, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę taikyti anuliacijos mokestį lygų 80 proc. vienos paros kambario kainos už kiekvieną anuliuotą kambarį;

1.1.5. 48 val. ir mažiau, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę taikyti anuliacijos mokestį lygų 100 proc. vienos paros kambario kainos už kiekvieną anuliuotą kambarį.

1.1.6. Anuliacijos mokestis netaikomas, jei grupėje anuliuojamas 1 kambarys ne vėliau nei 2 dienos iki grupės atvykimo.

    1. 1.1.7. Užsakymų atšaukimai ir/ar pakeitimai atliekami raštu (elektroniniu paštu) juos patvirtinant Paslaugų teikėjo atstovui.

 

2. Maitinimo ir renginių salių užsakymo anuliavimo sąlygos:

2.1. Anuliavus svečių maitinimo, banketinės salės ar renginių salės užsakymą likus ne mažiau nei 72 val. iki paslaugos suteikimo pradžios, Užsakovui anuliavimo mokesčiai netaikomi.

2.2. Anuliavus svečių maitinimo ar renginių salės užsakymą likus ne mažiau nei 24 val. iki paslaugos suteikimo pradžios, Paslaugų teikėjas taiko anuliacijos mokestį lygų 80 proc. užsakymo vertės.

2.3. Anuliavus svečių maitinimo ar renginių salės užsakymą likus mažiau nei 24 val. iki paslaugos suteikimo pradžios, Paslaugų teikėjas taiko anuliacijos mokestį lygų 100 proc. užsakymo vertės.

    1. Užsakymų atšaukimai ir/ar pakeitimai atliekami raštu (elektroniniu paštu) juos patvirtinant Paslaugų teikėjo atstovui.

 

Papildomos sąlygos:

  1. Pasiūlytos kainos yra taikomos tik šiam užsakymui. Keičiantis žmonių skaičiui ar renginio datai, Paslaugų teikėjas negarantuoja tų pačių kainų ir patalpų arba kainos gali būti peržiūrimos.
  2. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo ir/ar jo samdytų Trečiųjų šalių paliktus daiktus. Renginiui pasibaigus Paslaugų teikėjas negarantuoja saugaus jų laikymo.
  3. Užsakovas įsipareigoja atlyginti žalą, susietą su inventoriaus sugadinimu renginio metu, pagal Paslaugų teikėjų pateiktus įrodymus. Užsakovas sutinka, kad buvo informuotas dėl vidaus taisyklių, kurios draudžia: naudoti dekoracijas ar kitą įrangą su atvira ugnimi renginio metu; renginio dalyviams savarankiškai leisti fejerverkus, tam turi būti samdomos ta veikla užsiimančios įmonės, kurių kontaktus Užsakovai privalo atsiųsti prieš renginį.