UAB „Kistela“ vykdo šiuos ES remiamus projektus

Porjektas „Investicijos į netechnologinių inovacijų kūrimą ir diegimą“ Nr. 13.1.1-LVPA-K861-01-0013

Projekto tikslas investuoti į paslaugų dizaino ir rinkodaros inovacijas įsigyjant kūrybinių ir kultūrinių sektorių paslaugas. Projekto metu bus sukurti naujas paslaugų dizainai trims įmonės padaliniams ir įgyvendintos inovatyvios rinkodaros priemonės. Įvykdžius šį projektą, įmonė galės teikti paslaugas efektyviau, greičiau ir sukurti daugiau vertės savo klientams. Tai turės įtakos įmonės konkurenciniam pranašumui, leis efektyviau panaudoti darbo resursus ir iš dalies kompensuoti neigiamas pandemijos pasekmes. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemijos pasekmes.  

Projekto trukmė – 12 mėn.

E. komercijos modelio diegimas įmonėje UAB "Kistela". Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0725

Projekto tikslas - e. komercijos modelių diegimas įmonėje UAB „Kistela“, siekiant padidinti pajamų augimą ir įmonės konkurencingumą. Projekto metu planuojama sukurti elektroninę prekybos sistemą. Siekiama pereiti prie klientų aptarnavimo internetu diegiant el. savitarnos sprendimus. Sėkmingas e. komercijos modelio įdiegimas leis aptarnauti daugiau klientų, paslaugas teikti greičiau ir efektyviau. UAB „Kistela“ valdo restoranus, kurie yra įsikūrę pačioje Trakų širdyje, ant Galvės ežero kranto, priešais Trakų pilį.

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto trukmė – 12 mėn.